Over Campus Middelsee

Campus Middelsee
Door de samenwerking tussen de gemeente Het Bildt, CVO Noord Fryslân, OSG Piter Jelles en de Stichting Leerwerkplein is in Sint Annaparochie een nieuwe onderwijsvoorziening gerealiseerd; Campus Middelsee. Campus Middelsee biedt onderwijs aan leerlingen in het vmbo en in de onderbouw havo en vwo. CSG Ulbe van Houten, CSG Comenius en De Foorakker (OSG Piter Jelles), zijn gehuisvest onder één dak in het nieuwe gebouw. Ook is de Campus de plek voor het innovatieve “leerwerkplein”.

Leerwerkplein
Het leerwerkplein is naast de fysieke plek in de Campus ook een Stichting. De Stichting Leerwerkplein heeft als doel de relatie tussen het onderwijs en het plaatselijke bedrijfsleven te versterken en jongeren als werknemer voor de regio te behouden. Het leerwerkplein verzorgt, samen met de scholen, een deel van het onderwijsprogramma. Dit programma levert een bijdrage aan een eenvoudige doorstroom naar het mbo; bovendien vergroot het de kans op een baan in de regio. Bedrijven spelen een belangrijke rol in het leerwerkplein; zij helpen bij de beroepsoriëntatie van leerlingen en bieden stage- en leerwerkplaatsen aan.

Sinds schooljaar 2015/2016 krijgen de leerlingen daadwerkelijk les in de Campus.